PL EN
USŁUGI EKOSYSTEMÓW JAKO INSTRUMENT WSPIERANIA DECYZJI W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA
 
Więcej
Ukryj
1
Laboratorium Centrum Wodne, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa
 
2
Absolwentka SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-767 Warszawa
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Aleksandra Hewelke   

Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Water Centre – Laboratory, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warsaw, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:33-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sposób korzystania ze środowiska w dużym stopniu oddziałuje na stan ekosystemów i często zmniejsza ich potencjał. Utrata funkcji zapewnianych przez naturalne ekosystemy w perspektywie długoterminowej może mieć negatywny wpływ na dobrobyt człowieka. Celem podjętej analizy była ocena zmian usług ekosystemów, jako narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne w gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska. Na przykładzie kopalni kamienia wapiennego „Lipówka” w Rudnikach przedstawiono sposób przywracania świadczeń środowiskowych na terenach zdegradowanych. Do analiz wybrano matrycę usług ekosystemowych, w której zidentyfikowano trendy świadczonych usług przy trzech sposobach użytkowania terenu, tj.: kopalni odkrywkowej, po zamknięciu wyrobiska i po rekultywacji. Zmiany świadczonych usług ekosystemowych przy różnym użytkowaniu są przesłanką do uwzględnienia ich w trakcie podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Analiza usług ekosystemowych i ich zmian wydaje się być konieczna, aby we właściwy sposób rozwiązywać problemy przestrzenne i środowiskowe oraz podejmować decyzje z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Journals System - logo
Scroll to top