PL EN
OCENA ROLI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POSTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKÓW WYBRANYCH ASPEKTÓW PROBLEMATYKI ŚRODOWISKOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2/D3, 35-601 Rzeszów
 
 
Data publikacji: 20-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:189-197
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie i wdrażanie programu rolnośrodowiskowego jest działaniem obowiązującym każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Polski program rolnośrodowiskowy jest skierowywany nie tylko na ekstensyfikację produkcji rolnej, lecz także na utrzymanie istniejącej i największej w Europie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich. Program rolnośrodowiskowy służy zachęcaniu rolników do stosowania praktyk prowadzących do ekologizacji produkcji rolniczej i przyczynia się do retardacji intensywnego przekształcania siedlisk w obszarach wiejskich. Stwierdzono, że producenci rolni na terenie województwa podkarpackiego poszukują nowych możliwości działania i dostrzegają szansę rozwoju dla swoich gospodarstw między innymi w programach rolnośrodowiskowych. Badania ankietowe wskazały jednak, że większość badanych rolników zdecydowała się na udział w działaniach rolnośrodowiskowych ze względów ekonomicznych i w zakresie swojej wiedzy i postrzegania problematyki środowiskowej niewiele różni się od tych badanych, którzy nie realizują programu rolnośrodowiskowego. Choć częściej kompostowali odpady organiczne, nie wyrzucali ich na dzikie wysypiska i twierdzili (98%), że przestrzegają zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (gdy w grupie nierealizujących programu takiej odpowiedzi udzieliło zaledwie 20% badanych), nie rozpoznawali zagrożenia dla środowiska z powodu zanikania różnorodności biologicznej.
Journals System - logo
Scroll to top