PL EN
BADANIA HYBRYDOWEGO PROCESU UTLENIAJĄCEGO (UV/TIO2/H2O2) W ASPEKCIE ELIMINACJI WYBRANYCH MIKROZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH ORAZ ZMIAN TOKSYCZNOŚCI WODY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Dudziak   

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:189-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Żaden z dostępnych i możliwych do zastosowania w praktyce utleniaczy chemicznych nie jest obojętny dla jakości oczyszczonej wody, czy też ścieków. Powszechne jest zjawisko generowania ubocznych produktów utleniania często o nieznanej aktywności biologicznej. Biorąc powyższe pod uwagę w ramach niniejszej pracy oceniono stopień rozkładu mieszaniny wybranych mikrozanieczyszczeń i zmianę toksyczności roztworu w procesie hybrydowym UV/TiO2/H2O2. Oczyszczaniu poddano wodę zawierającą diklofenak i bisfenol A w stężeniu 1 mg/dm3. Do oceny toksykologicznej próbek roztworu wykorzystano trzy różne testy tj. enzymatyczny Microtox® wykorzystującego luminescencyjny szczep bakterii morskich Aliivibrio fischeri, przeżywalności ze skorupiakami Daphnia magna i wzrostowego z rzęsą wodną Lemna minor. Rozkład badanych mikrozanieczyszczeń zależał od czasu procesu utleniającego i rodzaju związku. Jednak w trakcie realizacji procesu zaobserwowano niekorzystne zmiany toksyczności wody. Toksyczność udokumentowano zarówno w przypadku bakterii jak i rośliny wodnej.
Journals System - logo
Scroll to top