PL EN
BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT MAJĄCY POZYTYWNY WPŁYW NA ZMIANY ŚRODOWISKOWE PRZESTRZENI WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Pawłowski   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 5:157-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
We współczesnym krajobrazie wsi, coraz częstszym elementem instalacji rolniczych jest biogazownia rolnicza. Należy zadać sobie istotne pytanie, czy nowe technologicznie obiekty, jakimi są biogazownie rolnicza o średniej mocy 1MW, wyszczególnione jako inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w rozwoju ruralistycznym stają się jego integralną częścią jako nowa forma zabudowy wiejskiej. Nieuchronne dziś zmiany w krajobrazie wiejskim i sposób prowadzenia działalności rolniczej mają zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na środowisko przestrzeni wiejskiej. Biogazownie jako nowe obiekty w rozwijającym się przemyśle wiejskim stanowią niewątpliwe ważny element na drodze pozyskiwania zielonej energii. Najważniejszym dla powodzenia powstania i funkcjonowania biogazowni jest jej lokalizacja, ma to znaczenie nie tylko ze względów ekonomicznych ale również społeczno-środowiskowych jak również krajobrazowych.
Journals System - logo
Scroll to top