PL EN
BOTANIKA STOSOWANA. II. POZYSKIWANIE WYBRANYCH SUROWCÓW ZIELARSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-304 Rzeszów
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Kostecka   

Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-304 Rzeszów
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:184–189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy opisano znaczenie roślin zielarskich na przykładzie dwóch gatunków lipy oraz jarząbu pospolitego. Przypomniano tradycyjne zasady ich zbioru a także perspektywę sprzedaży uzyskiwanych z nich surowców. Zaprezentowano również potencjalny dochód za pozyskany surowiec na badanych stanowiskach. Podkreślono znaczenie powrotu do tradycyjnej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i zwrócono uwagę na rolę takich działań dla zachowania i utrzymywania trwałości zasobów różnorodności biologicznej