PL EN
WPŁYW ODDZIAŁYWANIA MIAST NA ROZMIARY WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW RÓŻNICZAN ZAMIEJSCOWYCH NA PRZYKŁADZIE WSI GMINY LESKO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Przemysław Leń   

Katedra inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:190–198
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szachownica gruntów jest istotnym czynnikiem który negatywnie wpływa na organizację i poziom produkcji rolniczej. Grunty znajdujące się w szachownicy zewnętrznej są w posiadaniu mieszkańców wsi, a także mieszkańców ośrodków gminnych czy miast. Mieszkańcy ośrodków administracyjnych, usługowych, przemysłowych i kulturalno-oświatowych często są spadkobiercami po rodzicach mieszkających na wsi, czy tych co wyemigrowali do miast. Zważywszy na lokalizację badanej gminy należy wspomnieć o różniczanach, którzy kupowali działki budowlane, rekreacyjne-wypoczynkowe na wsi ze względu na atrakcyjną lokalizację i ceny. Prowadzone do tej pory badania pozwoliły na określenie wpływu oddziaływania ośrodków kulturowo-administracyjnych, usługowo-przemysłowych na rozmiary gruntów będących w szachownicy zewnętrznej. Badania zostały przeprowadzone w 15 wsiach gminy Lesko położonej w województwie podkarpackim.