PL EN
CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW SUROWYCH Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
2
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:181-185
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy była charakterystyka składu ścieków surowych z zakładu w województwie podlaskim produkującego soki owocowo-warzywne oraz mrożonki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ścieki z przemysłu owocowo-warzywnego zawierają duże ilości substancji organicznej wyrażonej w BZT5 (od 900 mgO2/dm3 do 2200 mgO2/dm3) oraz ChZT (od 1320 mgO2/dm3 do 2316 mgO2/dm3) a ubogie są w azot i fosfor. Najwyższe ładunki związków organicznych przypadają na miesiące: sierpień i wrzesień, zaś najniższe na marzec oraz maj.
Journals System - logo
Scroll to top