PL EN
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ WODY PRZED PROCESEM JEJ UZDATNIANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Artur Jachimowski   

Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:118–125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule dokonano oceny wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na jakość wody powierzchniowej ujmowanej przez krakowskie zakłady uzdatniania wody. Analizie poddano wybrane wskaźniki fizykochemiczne w oznaczone w wodzie surowej w latach 2007–2014. Z przeprowadzonych badań wynika, że wody przed procesem uzdatniania różniły się liczbą i udziałem wydzielonych czynników. Składowe te, z kolei wyjaśniały od 63% do 71% składu chemicznego analizowanych wód.