PL EN
Numeryczne i eksperymentalne badanie ograniczników przepływu
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Data publikacji: 01-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Homa   

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 2:48-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki pozytywnie zakończonych poszukiwań urządzenia hydraulicznego pozwalającego na samoczynne ograniczenie strumienia przepływającej cieczy w zależności od jej prędkości napływu. Urządzenie takie jest wykorzystywane do samoczynnej regulacji ilości wody płynącej ze zbiorników wody (np. deszczowej) do cieków wodnych (rzek, kanałów itp.). Idea prezentowanego urządzenia została zgłoszona do opatentowania w Polskim Urzędzie Patentowym i po upływie kilku lat uzyskała ochronę Patentową. Przedstawione rozwiązanie poddano badaniom laboratoryjnym w trakcie których ustalono dla jednej typowielkości cechy konstrukcyjne w zależności od żądanych parametrów przepływowych. W trakcie badań laboratoryjnych potwierdzono założenia przepływowe prezentowanej konstrukcji.
Journals System - logo
Scroll to top