PL EN
OCENA DOKŁADNOŚCI OSZACOWANIA WSKAŹNIKA STANDARYZOWANEGO OPADU (SPI) WYZNACZONEGO ZA POMOCĄ RÓŻNYCH ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
2
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:92–99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stosowanie różnych metod obliczania wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) związane jest z otrzymywaniem różnych jego przybliżeń. Metody oparte na rozkładzie normalnym i jego transformacjach oraz na rozkładzie gamma dają podobne wyniki, stąd można je stosować zamiennie. Metoda oparta na rozkładzie logarytmiczno-normalnym daje wyraźnie różne wartości tego wskaźnika szczególnie dla wartości ekstremalnych SPI. Pojawia się wobec tego problem, która z metod daje rozkład lepiej dopasowany do danych empirycznych. Celem tej pracy jest uporządkowanie powyższych metod ze względu na stopień dopasowania do danych empirycznych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii we Wrocławiu Swojcu z wielolecia 1964–2009.