PL EN
SEZONOWA ZMIENNOŚĆ WSKAŹNIKA NAGROMADZENIA ODPADÓW W WYBRANYM OSIEDLU BIAŁEGOSTOKU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:82–91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Znajomość parametrów ilościowych odpadów komunalnych zmieniających się na skutek różnorodnych uwarunkowań ( stopień rozwoju i stopa życiowa, pory roku itp.) ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowania, logistyki i projektowania konkretnych rozwiązań technologicznych w gospodarce odpadami. Ilość powstających odpadów maleje począw-szy od intensywnej zabudowy miejskiej, z centralnymi obszarami obsługi i nowoczesnymi mieszkaniami poprzez dzielnice peryferyjne, aż po tereny wiejskie. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki objętościowych wskaźników nagromadzenia odpadów w peryferyjnym budownictwie jednorodzinnym Białegostoku w poszczególnych porach roku lat 2012 i 2013. Uzyskane w trakcie badań dane porównano z danymi z literaturowymi.