PL EN
KRUSZYWA Z RECYKLINGU W BUDOWNICTWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:74-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykorzystanie ponowne materiału po rozbiórce obiektów budowlanych stało się bardzo popularne i znaczące dla otaczającego nas środowiska. Jednocześnie poprzez ponow-ne wykorzystanie gruzu budowlanego w betonach chronimy w pewien sposób zasoby naturalne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zastąpić w całości kruszywa naturalnego kruszywem z recyklingu w mieszance betonowej, ale przynajmniej w jego większej części. Przedstawiona praca zawiera badania eksperymentalne z wykorzystaniem wysokowarto-ściowego kruszywa z recyklingu w elementach konstrukcji.
Journals System - logo
Scroll to top