PL EN
PORÓWNANIE OBSZARÓW ZALEWOWYCH WYZNACZONYCH W PROJEKCIE ISOK ORAZ METODĄ GLEBOWEJ DELIMITACJI NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław
 
2
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski Obszar Badawczy, ul. Z. Berlinga 7, 51-209 Wrocław
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:122-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki porównania obszarów zalewowych wykonanych dwoma metodami na terenie powiatu średzkiego. Wykorzystując narzędzia GIS dokonano analiz przestrzennych maksymalnych zasięgów powodzi wykonane metodą wstępnej oceny ryzyka powodziowego w projekcie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) oraz metody glebowej delimitacji. Różnica stref zalewowych wyznaczonych w projekcie ISOK w relacji do obszarów wyznaczonych metodą delimitacji glebowej w północno-wschodniej części powiatu wynika z niedokładności przestrzennej i czasowej danych historycznych o powodziach. Przedstawiona w pracy metoda wyznaczania obszarów potencjalnie narażonych na zalanie metodą delimitacji glebowej, powiększa zasób danych o zjawisku powodzi i po uwzględnieniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, może być wykorzystywana wraz z zasobami ISOK przez administrację samorządową w planowaniu przestrzennym zagrożeń w powiecie.
Journals System - logo
Scroll to top