PL EN
ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2008-2015
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Oszczapińska   

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:20-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu była ocena rozwoju gospodarki wodno-ściekowej województwa podlaskiego w skali kraju oraz wytypowanie najlepiej rozwijającego się powiatu na analizowanym terenie. Analizie poddano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lat 2008–2015 w zakresie wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach obserwuje się tendencję zmniejszania liczby zbiorników bezodpływowych na rzecz zwiększania długości sieci kanalizacyjnych i liczby przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2008–2015 przybyło 150 840 przydomowych oczyszczalni ścieków i 54 876,4 km sieci kanalizacyjnej, ubyło zaś 303 509 zbiorników bezodpływowych. Województwo podlaskie w skali kraju zajmuje 12 miejsce pod względem wybudowanej sieci wodociągowej (wzrost o jedną pozycję w latach 2008–2015) oraz ostatnie miejsce pod względem długości sieci kanalizacyjnej.
Journals System - logo
Scroll to top