PL EN
SPOSOBY OGRANICZANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU SAUER-DANFOSS SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
2
DST-KEMI A/S, Merkurvej 27B, DK-6000 Kolding
 
 
Data publikacji: 18-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 36:154-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wybrane sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy przy linii fosforanowania oraz przy gnieździe obróbczym metali. Analizę zmian stężeń kwasu fosforowego oraz mgły olejowej w powietrzu wykonano na przykładzie zakładu Sauer-Danofoss Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie po zainstalowaniu na liniach technologicznych nowoczesnych urządzeń i instalacji, nastąpił spadek niebezpiecznych dla zdrowia pracowników zanieczyszczeń, na które byli narażeni w czasie pracy przy swoich stanowiskach. Podjęte przedsięwzięcia pozwoliły na usunięcie tych zanieczyszczeń z powietrza w 90–95%.
Journals System - logo
Scroll to top