PL EN
SPOSOBY REGENERACJI ELEKTROD ZBIORCZYCH W ELEKTROFILTRACH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
2
Studentka Akademi Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:106–116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono sposoby regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrach. Usuwanie pyłu wydzielonego w procesie odpylania na elektrodach zbiorczych jest ważnym etapem procesu odpylania. W przypadku, gdy proces usuwania pyłu z powierzchni elektrody jest niewystarczający, dochodzi do spadku efektywności odpylania. Znanych jest kilka sposobów regeneracji elektrod w elektrofiltrach: metoda elektromagnetyczna, pneumatyczna, akustyczna, spłukiwanie oraz strzepywanie mechaniczne. Najbardziej skuteczną i najczęściej stosowaną metodą usuwania nagromadzonego pyłu na elektrodach w elektrofiltrze suchym jest metoda strzepywania mechanicznego. Działanie mechanizmów strzepujących opiera się na cyklicznym wzbudzaniu drgań w elektrodach zbiorczych.