PL EN
WYDAJNOŚĆ ŹRÓDEŁ W ZLEWNI POTOKU BUKOWEGO W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-438 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marek Madzia   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, pokój C-217, 43-438 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:83-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Potok Bukowy jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Brennicy, a zlewnia leży w granicach administracyjnych gminy Brenna. W zlewni potoku o powierzchni 2,76 km2 zidentyfikowano 15 źródeł, w których w 2014 r. wykonano kilka serii pomiarów wydajności. Otrzymane wyniki umożliwiły klasyfikację źródeł pod względem ich wydajności w odniesieniu do wartości podawanych w literaturze. Ponadto uzyskane wyniki umożliwiły określenie wielu parametrów, wśród których można wyróżnić: zmienność wydajności źródeł, stopień uźródłowienia terenu, wydajność źródeł w oparciu o klasyfikację Meinzera oraz na podstawie prowadzonego monitoringu przepływów wody w przekroju zamykającym określono współczynnik drenowania zlewni. Prowadzone równocześnie pomiary przewodności elektrycznej i temperatury wody w umożliwiły wyodrębnienie zbiorników alimentacyjnych dla poszczególnych źródeł.
Journals System - logo
Scroll to top