PL EN
WYKORZYSTANIE BIODEGRADOWALNYCH POLIMERÓW W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH ROŚLIN CEBULOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:143-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Syntetyczne regulatory wzrostu mają negatywny wpływ na środowisko stąd coraz częściej w ogrodnictwie wykorzystuje się naturalne biostymulatory. Niektóre naturalne polimery wykazują stymulujący wpływ na wzrost i rozwój roślin. Związki te mogą być stosowane do tworzenia hydrożelowych otoczek na powierzchni organów roślinnych w celu ochrony przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Gatunki eukomis są powszechnie stosowane w tradycyjnej medycynie Afryki Południowej i znajdują szerokie zastosowanie jako ozdobne rośliny cebulowe. Celem badań było określenie wpływu otoczkowania w biopolimerach sadzonek dwułuskowych dwóch odmian eukomis czubatej (‘Sparkling Burgundy’ i ‘Twinkly Stars’) na plon i jakość uzyskanych cebul przybyszowych. Sadzonki otoczkowano w 1% roztworze gumy gellanowej (Phytagel) lub 0,5% roztworze oligochitozanu. Stwierdzono, że otoczkowanie sadzonek w gumie gellanowej miało stymulujący wpływ na liczbę i masę cebul przybyszowych. Najsilniejszy system korzeniowy wytworzyły cebule uformowane na sadzonkach otoczkowanych w oligochitozanie. Porównując odmiany wykazano, że ‘Sparkling Burgundy’ wytworzyła więcej cebul, które jednocześnie miały większą masę i dłuższe korzenie niż ‘Twinkly Stars’.
 
REFERENCJE (28)
1.
Arthur G.D., Stirk W.A. Van Staden J. 2004. Screening of aqueous extracts from gelling agents (Agar and Gelrite) for root-stimulating activity. South African Journal of Botany, 70, 595–601.
 
2.
Bartkowiak A., Startek L., Żurawik P., Salachna P. 2008. Sposób wytwarzania otoczek hydrożelowych na powierzchni organów roślinnych. Patent PL Nr 197101.
 
3.
Carlson A.S., Dole J.M. 2014. Postharvest handling recommendations for cut pineapple lily. HortTechnology, 24 (6), 731–735.
 
4.
Carlson A.S., Dole J.M., Whipker B.E. 2015. Plant growth regulator drenches suppress foliage and inflorescence height of ‘Leia’ pineapple lily. HortTechnology, 25 (1), 105–109.
 
5.
Chevreau E., Mourgues F., Neveu M., Chevalier M. 1997. Effect of gelling agents and antibiotics on adventitious bud regeneration from in vitro leaves of pear. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 33(3), 173–179.
 
6.
Fitchet M., van de Venter H.A. 1998. Rapid vegetative propagation of pineapples by crown sectioning. South African Journal of Plant and Soil, 5(1), 27–31.
 
7.
Hadrami E., Housti F., Miehaux-Ferriere N., Carron M.P., D’Auzac J. 1993. Effects of gelling agents and liquid medium on embryogenie potential, polyamines and enzymatic factors in browning in Hevea brasiliensis calli. Journal of Plant Physiology, 141, 230–233.
 
8.
Hadwiger L.A. 2013. Plant science review: Multiple effects of chitosan on plant systems: Solid science or hype. Plant Science, 208, 42–49.
 
9.
Hadwiger L.A. 2015. Anatomy of a nonhost disease resistance response of pea to Fusarium solani: PR gene elicitation via DNase, chitosan and chromatin alterations. Frontiers in Plant Science, 12(6), 373.
 
10.
House J.C. 2003. The successful propagation of Eucomis comosa ‘Purple’. Proceedings of the International Plant Propagator’s Society, 53, 128–131.
 
11.
Katiyar D., Hemantaranjan A., Singh B. 2015. Chitosan as a promising natural compound to enhance potential physiological responses in plant: a review. Indian Journal of Plant Physiology, 20(1), 1–9.
 
12.
Ma L., Li Y., Yu C., Wang Y., Li X., Chen Q., Bu N. 2012. Alleviation of exogenous oligochitosan on wheat seedlings growth under salt stress. Protoplasma, 249, 393–399.
 
13.
Masondo N.A., Aremu A.O., Finnie J.F., Van Staden J. 2015. Growth and phytochemical levels in micropropagated Eucomis autumnalis subspecies autumnalis using different gelling agents, explant source, and plant growth regulators. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant, 51 (1), 102–110.
 
14.
Masondo N.A., Finnie J.F., Van Staden J. 2014. Pharmacological potential and conservation prospect of the genus Eucomis (Hyacinthaceae) endemic to southern Africa. Journal of Ethnopharmacology, 151 (1), 44–53.
 
15.
Ndhlala, A.R., Mulaudzi, R.B., Kulkarni, M.G., Van Staden, J. 2012. Effect of environmental factors on seedling growth, bulb development and pharmacological properties of medicinal Eucomis autumnalis. South African Journal of Botany, 79, 1–8.
 
16.
Nndwambi D., Kleynhans R., Matsiliza-Mlathi B. 2014a. Effects on leaf section and growth regulator application on bulblet production from leaf cuttings of Eucomis. Proceedings of the 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (Aug. 17-22), Brisbane, Australia.
 
17.
Nndwambi D., Matsiliza-Mlathi B., Kleynhans R. 2013. Optimizing in vivo bulblet formation on leaf cuttings in Eucomis spp. South African Journal of Botany, 86, 179.
 
18.
Nndwambi D., Matsiliza-Mlathi B., Kleynhans R. 2014b. Effects of planting time on production of bulblets from leaf cuttings of Eucomis. Proceedings of the 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (Aug. 17-22), Brisbane, Australia.
 
19.
Pichyangkura R., Chadchawan S. 2015. Biostimulant activity of chitosan in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 49–65.
 
20.
Salachna P., Zawadzińska A. 2014a. Optimization of Ornithogalum saundersiae Baker propagation by twin scale cuttings with the use of biopolymers. Journal of Basic and Applied Sciences, 10, 514–518.
 
21.
Salachna P., Zawadzińska A. 2014b. Effect of chitosan on plant growth, flowering and corms yield of potted freesia. Journal of Ecological Engineering 15 (3), 97–102.
 
22.
Salachna P., Zawadzinska A. 2015. Comparison of morphological traits and mineral content in Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. plants obtained from bulbs treated with fungicides and coated with natural polysaccharides. Journal of Ecological Engineering, 16 (2), 136–142.
 
23.
Salachna P., Wilas J., Zawadzińska A. 2015a. The effect of chitosan coating of bulbs on the growth and flowering of Ornithogalum saundersiae. Acta Horticulturae, 1104, 115–118.
 
24.
Salachna P., Zawadzińska P., Wilas J. 2015b. The use of natural polysaccharides in Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. propagation by twin-scale cuttings. Acta Horticulturae, 1104, 225–227.
 
25.
Salachna P., Grzeszczuk M., Wilas J. 2015c. Total phenolic content, photosynthetic pigment concentration and antioxidant activity of leaves and bulbs of selected Eucomis L’Hér. taxa. Fresenius Environmental Bulletin, 24(11c), 4220–4225.
 
26.
Scherer P.A., Müller E., Lippert H., Wolff G. 1988. Multielement analysis of agar and gelrite impurities investigated by inductively coupled plasma emission spectrometry as well as physical properties of tissue culture media prepared with agar or the gellan gum gelrite. Acta Horticulturae, 226, 655–658.
 
27.
Startek L., Bartkowiak A., Salachna P., Kamińska M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. 2005. The in­fluence of new method of corm coating on freesia growth, development and health. Acta Horticul­turae, 673, 611–616.
 
28.
Yin H., Zhao X., Du Y. 2010. Oligochitosan: A plant diseases vaccine-A review. Carbohydrate Polymers, 82 (1), 1–8.
 
Journals System - logo
Scroll to top