PL EN
Wieloskładnikowe nawozy mineralne a zasobność gleby po uprawie buraka cukrowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 
2
ZAchodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Data publikacji: 01-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Gibczyńska   

ZAchodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 3:17-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przy wyborze nawozu wieloskładnikowego, poza składem chemicznym i wzajemnymi proporcjami między składnikami, należy uwzględnić czynniki agrotechniczne. Stosując nawozy wieloskładnikowe, należy zatem z całego asortymentu dostępnych produktów wybrać nawóz najlepiej dostosowany do potrzeb pokarmowych roślin i do występujących warunków glebowych. Istotne znaczenie ma również analiza efektywności ekonomicznej nawożenia. Celem realizowanych badań była analiza wpływu, na zmiany zawartości makroskładników, w glebie po uprawie buraka cukrowego, mineralnych nawozów wieloskładnikowych producentów polskich i zagranicznych. Analizowano również wpływ zróżnicowania dawek zastosowanych nawozów produkcji: białoruskiej, rosyjskiej i polskiej. Doświadczenie zrealizowano w latach 2014-2017 w miejscowości Lipnik. Rośliną doświadczalną był burak cukrowy odmiany NATURA KWS. W badaniach porównywano dwa czynniki: I. czynnik - 3 nawozy mineralne wieloskładnikowe, produkcji białoruskiej (A), rosyjskiej (B) i polskiej, czyli Polifoska 9 (C). II. czynnik - 3 dawki nawożenia (minimalna, optymalna, maksymalna, które wynosiły odpowiednio, 2,0 4,0 i 6,0 dt na hektar). Nawożenie nawozami wieloskładnikowymi produkcji: białoruskiej, rosyjskiej i polskiej nie spowodowało zmiany odczynu gleby z doświadczenia. W zrealizowanym doświadczeniu nie stwierdzono zróżnicowanego działania nawozów wieloskładnikowych produkcji: białoruskiej, rosyjskiej i polskiej odnośnie zmian zawartości w glebie przyswajalnego fosforu i potasu oraz wymiennego magnezu. Zastosowanie zróżnicowanych dawek nawozów wieloskładnikowych spowodowało istotny wzrost zawartości w glebie: przyswajalnego fosforu i potasu.
Journals System - logo
Scroll to top