PL EN
WPŁYW OBCIĄŻENIA OSADU BEZTLENOWEGO ŁADUNKIEM SUBSTANCJI ORGANICZNYCH ZAWARTYCH W SERWATCE NA KINETYKĘ PRZEMIAN FERMENTACYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Warszawska 117, 10-719 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 21-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:25-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu obciążenia modelowych komór beztlenowych ładunkiem substancji organicznych zawartych w serwatce kwaśnej na kinetykę przemian fermentacyjnych. Określono tempo produkcji biogazu oraz ilość i skład jakościowy gazowych produktów metabolizmu osadu beztlenowego. Najwyższą ilość uzyskanego biogazu wynoszącą 945 ml uzyskano podczas zastosowania obciążenia układu na poziomie 4,0 g/l, przy współczynniku szybkości produkcji k na poziomie 0,25 1/d. Szybkość wytwarzania biogazu rosła wraz ze zwiększaniem początkowego ładunku związków organicznych wprowadzanych do modelowych komór fermentacyjnych i mieściła się w zakresie od 96,3 do 236,5. Analiza składu biogazu wykazała, iż najwyższe stężenie metanu uzyskano przy obciążeniu 1,0 g/l.
Journals System - logo
Scroll to top