PL EN
Wpływ rodzaju spalanego paliwa oraz urządzenia grzewczego na jakość powietrza atmosferycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 31-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Wierzbińska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 1:17-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ocenę wpływu rodzaju paliwa oraz urządzenia grzewczego na jakość powietrza atmosferycznego na obszarze obejmującym 15 emitorów charakterystycznych dla gospodarstw jednorodzinnych. Analizę jakości powietrza przeprowadzono obliczając stężenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w atmosferze w różnych odległościach od emitorów. Pod uwagę wzięto zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, emitowane w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych oraz podgrzewania wody użytkowej: pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz dwutlenek węgla. Przyjęto 8 wariantów urządzeń, opalanych paliwami gazowymi, stałymi i ciekłymi, w wersjach starszego typu oraz nowoczesnej. Do obliczeń imisji zanieczyszczeń wykorzystano program Ek100w firmy Atmoterm. Obliczenia wykazały, że maksymalna imisja SO2 jest 963-krotnie niższa w przypadku spalania gazu ziemnego w kotłach nowoczesnych niż podczas opalania węglem kamiennym ”ekogroszkiem”, maksymalna imisja NO2 powodowana użytkowaniem nowoczesnych urządzeń grzewczych, jest niższa w przypadku spalania gazu ziemnego w kotłach nowoczesnych niż przy opalaniu węglem kamiennym ”ekogroszek” prawie 5-krotnie, natomiast maksymalna imisja pyłu PM10 jest około 1283-krotnie niższa w przypadku spalania gazu ziemnego w kotłach nowoczesnych, niż podczas wykorzystywania węgla kamiennego ”ekogroszek”.
Journals System - logo
Scroll to top