PL EN
ZJAWISKO SMOGU NA TLE JAKOŚCI POWIETRZA WE WROCŁAWIU W LATACH 2012-2016
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Data publikacji: 01-10-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 5:66–76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jakość powietrza atmosferycznego w ostatnich latach uległa ogólnej poprawie, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, w których warunki emisji zanieczyszczeń do atmosfery w połączeniu ze specyficznymi warunkami meteorologicznymi sprawiają, że krótkoterminowe wskaźniki jakości powietrza przekraczają dopuszczalne normy. W miesiącach styczeń-marzec 2017r. bardzo nagłośnione przez media było zjawisko smogu szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. W pracy dokonano analizy statystycznej stężenia pyłu zawieszonego PM10 – frakcje o średnicy cząstek mniejszej niż 10