PL EN
ZMIANY W LESIE GOSPODARCZYM Z JODŁĄ W BESKIDZIE NISKIM SPOWODOWANE GOSPODARKĄ LEŚNĄ PO 11 LATACH
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Engineering and Environmental Protection, Faculty of Materials and Environmental Sciences, University of Bielsko-Biała, 2 Willowa Str, PL 43-309 Bielsko-Biała, Poland
 
2
The Szymbark Research Station, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
 
 
Data publikacji: 20-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:21-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzono powtórne badania fitosocjologiczne na powierzchni stałej o wymiarach 40 x 40 m podzielonej na 16 poletek w lesie gospodarczym w górnej części zlewni potoku Bystrzanka niedaleko miejscowości Szymbark. Celem niniejszej pracy było określenie charakteru zmian w zbiorowisku Rubus hirtus-Abies alba w sąsiedztwie lasu gdzie prowadzone są prace leśne. Stwierdzono, że od 2000 r. nastąpił wzrost liczby gatunków z 52 do 80 w 2011. Analiza DCA wykazała znaczne różnice w składzie gatunkowym i pokryciu gatunków. Odnotowano m.in. wzrost udziału gatunków porębowych (epilobietyzacja) i ruderalnych (terofityzacja) oraz przede wszystkim duży wzrost udziału gatunków łąkowych. Struktura zbiorowiska uległa również zmianie; zmniejszyło się średnie pokrycie gatunków tworzących warstwę krzewów.
Journals System - logo
Scroll to top