PL EN
ISTOTA I ZADANIA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ (EKOINŻYNIERII)
Jan Siuta 1,2
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – PIB, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:1-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (PTIE) oraz 15-lecia czasopisma Inżynieria Ekologiczna zdecydowano wznowić treść tematu „Istota i zadania inżynierii ekologicznej” zamieszczonego w materiałach seminarium naukowego „Inżynieria środowiska rolniczego” (Lublin 1996), a także przedstawić najważniejsze dokonania PTIE oraz wynikające z nich wnioski. Inżynieria ekologiczna to teoretyczna i stosowana wiedza z wielu dziedzin nauki i techniki, stanowiąca podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz naturalnych i antropogenicznych zasobów. Służy ona ekologicznemu rozwojowi cywilizacji. Zręby inżynierii ekologicznej są najstarszymi (obok medycyny) dziedzinami nauki i techniki. Po wznowionym tekście omówiono wiodące działania i dokonania Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w latach 1990–2014.
 
REFERENCJE (6)
1.
Działalność Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w latach 1990–2008. Inżynieria Ekologiczna nr 20, 2008, 65–119.
 
2.
Kto jest Kim w inżynierii ekologicznej. Warszawa 1992 – 2000.
 
3.
Siuta J. Istota i zadania inżynierii ekologicznej. W: Materiały seminarium naukowego nt. „Inżynieria środowiska rolniczego”, Lublin 1996, s. 9–20.
 
4.
Siuta J. (red.) Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie. Poradnik. Warszawa 1999, 123 s.
 
5.
Rosik-Dulewska Cz, Kusza G. (red.) Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Materiały konferencji. Opole 2009, 164 s.
 
6.
Zadania NOT w ochronie środowiska. Materiały konferencji, Warszawa 1988.
 
Journals System - logo
Scroll to top