PL EN
Linia wody – szczególne miejsce arenalu południowego Bałtyku dla wolnożyjących nicieni
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agata Taberska   

Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:9-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca przedstawia charakterystykę strukturalną i funkcjonalną zespołów nematofauny, zasiedlających osady na linii wody w południowym Bałtyku. Wolnożyjące nicienie oznaczono do rodzaju oraz określono ich strukturę troficzną. Zagęszczenie nematofauny na badanych stanowiskach wahało się od 10,52 ± 9,82 osob./10 cm2 do 124,49 ± 76,39 osob./10 cm2. Najliczniej występowały nicienie z rodzaju Ascolaimus, stanowiąc od ok. 45% do 74% całkowitej liczebności nematofauny. Łącznie w okresie badań stwierdzono nematofaunę należącą do 7 rodzajów. Za zasadniczy element nematofauny zasiedlającej osady na linii wody uznano nicienie z rodzajów: Ascolaimus, Axonolaimus, Enoplolaimus i Daptonema. Pod względem funkcjonalnym dominowali nieselektywni osadożercy, osobniki z nieuzbrojoną torebką gębową, reprezentowane przez nicienie z rodzajów: Ascolaimus, Axonolaimus, Theristus i Daptonema.
Journals System - logo
Scroll to top