PL EN
OBNIŻANIE TROFII WÓD W SYSTEMACH KASKADOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KASKADY SOŁY (POŁUDNIOWA POLSKA)
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
 
 
Data publikacji: 21-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:65-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto temat samooczyszczania wód w kaskadach zbiorników wodnych. Przedstawiono wyniki badań hydrobiologicznych trzech zbiorników zaporowych (Tresna, Porąbka i Czaniec), tworzących kaskadę rzeki Soły. Określono status troficzny zbiorników na podstawie stężenia chlorofilu, wielkości biomasy fitoplanktonu i występowania wskaźnikowych gatunków glonów planktonowych. Wyniki badań wskazały na obniżanie trofii wód w układzie od najwyższego do najniższego zbiornika kaskady. Średnie stężenia chlorofilu wynosiły odpowiednio 19,99 μg·dm-3, 8,74 μg·dm-3 oraz 4,29 μg·dm-3, natomiast średnia wielkość biomasy 4,1 mg·dm-3, 3,4 mg·dm-3 i 0,1 mg·dm-3. Obserwowane gatunki glonów planktonowych potwierdziły istnienie różnic między zbiornikami. W Tresnej rozwijało się więcej gatunków wskazujących na eutrofię, zaś w Porąbce oraz Czańcu rozwijały się gatunki występujące w wodach oligomezotroficznych. Samooczyszczanie wód w kaskadzie Soły, wyrażone obniżaniem ich żyzności, jest ważne dla gospodarki wodnej regionu, gdyż zbiornik Czaniec pełni funkcję zbiornika wodociągowego.
Journals System - logo
Scroll to top