PL EN
OKREŚLENIE PARAMETRÓW BIOKINETYCZNEGO MODELU OSADU CZYNNEGO ASDM DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRACUJĄCEJ W TECHNOLOGII SEKWENCYJNO–PRZEPŁYWOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
 
Data publikacji: 18-01-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:79-89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposób wykonania kalibracji biokinetycznego modelu osadu czynnego przy użyciu programu komputerowego BioWin. Schemat komputerowy został opracowany na podstawie oczyszczalni ścieków pracującej w technologii sekwencyjno – przepływowej. Do kalibracji biokinetycznego modelu osadu czynnego wykorzystano wyniki badań ścieków dopływających i oczyszczonych pochodzących z istniejącego obiektu. Wynikiem przeprowadzonych analiz były zmiany w biokinetycznym modelu w zakresie parametrów kinetycznych oraz pracy urządzeń oczyszczalni. Przedstawiony sposób badania wpływu wybranych parametrów biokinetycznego modelu osadu czynnego (m.in. maksymalna szybkość wzrostu autotrofów, udział zawiesiny organicznej w zawiesinie ogólnej, skuteczność pracy osadników wtórnych) może być wykorzystany podczas prowadzenia badań symulacyjnych innych oczyszczalni ścieków.
Journals System - logo
Scroll to top