PL EN
POLSKIE DOŚWIADCZENIA W IDENTYFIKACJI I WALORYZACJI KRAJOBRAZU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław,
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Iga Solecka   

Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:223-231
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza metod identyfikacji i waloryzacji krajobrazu autorstwa polskich naukowców na potrzeby wyznaczania jednostek krajobrazowych w skali lokalnej. Wykonałam przegląd literatury tematu i przedstawiłam najważniejsze metody w formie tabeli. Przeanalizowałam metody identyfikacji krajobrazu pod kątem kryteriów wyznaczania jednostek i skali w jakiej stosowana jest metoda. Metody waloryzacji przeanalizowałam ze względu na kryteria oceny wartości krajobrazu, skali oraz występowania elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że holistyczne podejście do krajobrazu jest coraz bardziej popularne zarówno w metodach identyfikacji jak i waloryzacji. Większość metod jest dostosowana do skali regionalnej, a stosowane kryteria waloryzacji są trudno mierzalne. Zauważyłam brak metod stosowanych w skali lokalnej przy pomocy obiektywnych narzędzi oceny.
Journals System - logo
Scroll to top