PL EN
PROCES LIKWIDACJI KOPALŃ JAKO PROBLEM ŚRODOWISKOWY, EKONOMICZNY I PRAWNY
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała, ul. Kustronia 4/67, 43-300 Bielsko-Biała
 
2
VŠB – Technical University of Ostrava, 17 listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, Czech Republic
 
3
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Jacek Harat   

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała, ul. Kustronia 4/67, 43-300 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:39-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano problematykę likwidacji kopalń. Proces ten stanowi ostatni etap działalności górniczej. Jego skutkiem powinno być trwałe zminimalizowanie negatywnego oddziaływania środowiskowego byłego zakładu górniczego. Celem pracy było wykazanie złożoności omawianego procesu inwestycyjnego, który nie ogranicza się tylko do problemów środowiskowych. Odnosi się bowiem w całej rozciągłości do kwestii ekonomicznych i prawnych. Jako przykład poprawnie przeprowadzonego procesu likwidacyjnego omówiono działania przeprowadzone w KWK Jan Šverma w Žaclerzu (Republika Czeska). Wydaje się, iż w Polsce pomimo wydatkowania na ten cel znacznych środków nie przykłada się, przynajmniej dotychczas, należytej wagi do kompleksowej realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
Journals System - logo
Scroll to top