PL EN
PORÓWNANIE WYBRANYCH CECH ŚRODOWISKOWYCH POLA UPRAWNEGO I ODŁOGOWANEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy - Puławy. Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, Wrocław
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:51–59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń wybranych właściwości chemiczno-fizycznych gleby oraz zachwaszczenia na polu odłogowanym, od siedmiu lat wyłączonym z produkcji rolnej oraz na polu uprawnym będącym w bliskim sąsiedztwie odłogu. Gleba na polu uprawnym była wilgotniejsza i bardziej zagęszczona niż na odłogu. Po kilkuletnim wyłączenie pola z produkcji rolnej zanotowano wzrost zawartości w glebie C org. P, K i Mg. Na polu uprawnym występowały typowe gatunki segetalne, natomiast na odłogu również gatunki ruderalne. Pomimo bliskiego sąsiedztwa odłogu zdominowanego przez nawłoć olbrzymią (Solidago gigantea) nie stwierdzono występowania tego gatunku na polu uprawnym.