PL EN
RETARDACJA JAKO ELEMENT KONCEPTUALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 
 
Data publikacji: 19-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie retardacji materialnej i niematerialnej można uznać za kanoniczny element strategii wdrażania rozwoju zrównoważonego. Nieodnawialne zasoby środowiska Ziemi są ograniczone i skończone, nie tylko w lokalnym czy regionalnym kontekście, są one skończone i wyczerpywalne także w kontekście globalnym. Konieczne jest spowolnienie konsumowania zasobów, a oznacza to zmianę kulturową. Kategoria retardacji materialnej i niematerialnej z uwagi na wielowymiarowość wymaga dalszych pogłębionych badań oraz upowszechnienia pozytywnych przykładów.
Journals System - logo
Scroll to top