PL EN
NATĘŻENIE I REDUKCJA OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA SKUTKAMI ANTROPOPRESJI W POLSCE W LATACH 2000-2009 - STUDIUM PRZESTRZENNE W UJĘCIU GMINNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
 
 
Data publikacji: 19-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:17-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na podstawie 22 mierników presji na środowisko oraz działań sozologicznych dostępnych w BDL GUS dla poziomu gminnego dla lat 2000-2009, dokonano analizy sytuacji sozologicznej gmin Polski przy zastosowaniu siedmiu zaproponowanych w artykule wskaźników. Dotyczą one udziału gmin w ogólnopolskiej presji na środowisko oraz ogólnokrajowych działaniach w zakresie ochrony środowiska, odniesionych również do udziału gmin w powierzchni i liczbie ludności kraju. Wyniki wskazują na koncentrację presji na środowisko oraz aktywności sozologicznej w gminach wielkomiejskich oraz silnie uprzemysłowionych, szczególnie tych, w których funkcjonują elektrownie zawodowe. Najwięcej takich gmin znajduje się w województwie śląskim i dolnośląskim. Najkorzystniejsza sytuacja występuje w północnej części kraju oraz w przygranicznych gminach Polski wschodniej i zachodniej. Pomimo ograniczeń związanych z zakresem danych, proponowane wskaźniki można uznać za przydatne w planowaniu i analizie polityki ekologicznej państwa.
Journals System - logo
Scroll to top