PL EN
ZATRZYMANIA ZASOBÓW RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ CHRONIONYCH KONWENCJĄ WASZYNGTOŃSKĄ (CITES) DOKONYWANE PRZEZ POLSKĄ SŁUŻBĘ CELNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Urząd Celny w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów
 
2
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Kostecka   

Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:129-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) jest międzynarodowym układem ograniczającym transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Konwencja została podpisana w 1973 roku w Waszyngtonie. Głównym jej zadaniem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska jest szkodliwe dla ich przetrwania. Choć postanowienia Konwencji CITES weszły w życie w Polsce w marcu 1990 r, nadal problem stanowi brak jej znajomości u obywateli a także dostosowywanie polskiego prawodawstwa i jego egzekwowania do wymogów Konwencji. Celem pracy było zaprezentowanie Konwencji CITES w kontekście spowalniania przekształcania zasobów przyrody. Analizowano także dane z urzędu celnego i postrzeganie wybranych elementów konwencji waszyngtońskiej przez przedstawicieli polskich turystów.
Journals System - logo
Scroll to top