PL EN
STYMULACJA ROZKŁADU SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W SKAŻONEJ GLEBIE Z WYKORZYSTANIEM NADTLENKU WODORU I SZCZEPIONKI YARROWIA LIPOLYTICA A 101
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. Kardynała Bolesława Kominka 6a/6, 45-032 Opole
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Marek Kręcidło   

Univercity of Opole, plac Kopernika 11a, 45-040 Opole Opole, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:56-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Skażenia substancjami ropopochodnymi stanowią ogromny problem, nie tylko w rolnictwie, ponieważ negatywnie wpływają na właściwości fizyko-chemiczne i aktywność biologiczną gleb. Związki te mogą się również akumulować w roślinach lub wraz z pyłem osiadać na ich zielonych częściach. Większość z nich to substancje karcenogenne, dlatego ich usuwanie ze środowiska wymaga zastosowania efektywnych, tanich i bezpiecznych metod. W warunkach laboratoryjnych oceniono przydatność łącznego wykorzystania techniki stymulacji nadtlenkiem wodoru i bioaugmentacji szczepionką drożdżową Yarrowia lipolytica A101 do oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych oraz wpływ na dynamikę zmian mikrobioty gleby. Wykorzystanie tych technik nie spowodowało istotnej redukcji ogólnej zawartość związków ropopochodnych w skażonej glebie. Najbardziej efektywnym układ ten okazał się w przypadku degradacji WWA, powodując prawie czterokrotnie obniżenie ich stężenia (z 204 mg•kg-1 do 54 mg•kg-1), ale tylko w początkowym okresie procesu. W przypadku pozostałych grup węglowodorów nie zaobserwowano istotnej redukcji ich zawartości, ponieważ równocześnie w różnym stopniu następowała ich desorpcja z kompleksu glebowego. Bioremediacja wspomagana szczepionką Y. lipolytica A101 w połączeniu z nadtlenkiem wodoru stymulowała rozwój mikroorganizmów prokariotycznych.
Journals System - logo
Scroll to top