PL EN
OCENA KONSERWACJI I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH NA OBSZARZE PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Daniel Liberacki   

Instytut Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Piątkowska 94, 60-649 Poznań, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:66-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena aktualnego stanu technicznego urządzeń melioracji podstawowych, funkcjonujących na obszarze północnej Wielkopolski. Ponadto w pracy podjęto próbę określenia potrzeb w zakresie ich utrzymania i konserwacji. Przedmiotem analizy były głównie budowle piętrzące, stanowiące infrastrukturę cieków będących pod zarządem WZMiUW w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Pile. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych oparto na metodyce opracowanej przez Kacę i Interewicza. Dodatkowo w pracy przedstawiono nakłady na konserwacje i eksploatacje urządzeń melioracji podstawowych oraz wydatki na inwestycje melioracyjne poniesione w latach 2002-2012.
Journals System - logo
Scroll to top