PL EN
WPŁYW NIEWŁAŚCIWEJ UTYLIZACJI POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA MIKROORGANIZMY GLEBOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 17, 10- 720 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:93-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nowe unormowania prawne zwracają szczególną uwagę na właściwą utylizację pozostałości środków ochrony roślin w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, ponieważ niektóre z nich mogą pozostawać w glebie kilka lat w niezmienionej formie zmieniając bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych. W badaniach ankietowych analizowano sposoby stosowania i utylizacji środków ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników, a w badaniach laboratoryjnych oceniono bioróżnorodności zbiorowiska mikroorganizmów glebowych pochodzących ze stanowisk punktowo skażonych tymi ksenobiotykami. Świadomość użytkowników środków ochrony roślin w zakresie atestowania opryskiwaczy oraz konieczności szkolenia osób wykonujących zabiegi ochronne była na dość wysokim poziomie. Niestety świadomość ekologicznego zagrożenia ze strony środków ochrony roślin wśród ankietowanych była mała, ankietowani dość często deklarowali, że ich pozostałości wylewane są do gleby w jednym miejscu w gospodarstwie. Ograniczało to bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych, szczególnie liczebność bakterii wiążących azot. Grzyby rodzaju Mucor oraz gatunki Fusarium culmorum i Gliocladium roseum na ogół nie reagowały na obecność pozostałości środków ochrony roślin w glebie.
 
REFERENCJE (16)
1.
Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J., 2015. Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with azoxystrobin. Environ Monit Assess 187, 615–630.
 
2.
Hołownicki R., Doruchowski G., Godoń A., 2011. Technika ochrony roślin w dyrektywach UE. Inżynieria Rolna 4(129), 75–84.
 
3.
Jarecki W., Bobrecka-Jarmo D., 2013. Zużycie środków ochrony roślin w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Inżynieria Ekologiczna 34, 121–128.
 
4.
Jastrzębska E., Kucharski J., 2005. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej fungicydami. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra -Wrocław, 5-8 wrzesień 2005, 67–68.
 
5.
King E., Ward M. K, Raney DE 1954. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescein. J. Lab. Clin. Med. 44, 301–307.
 
6.
Komárek M., Čadkorá E., Chrasty V., Bordas F., Bollinger J.C., 2010. Contamination of vineyard soil with fungicides: A review of environmental and toxicological aspects. Environmental International 36, 138–151.
 
7.
Martin J.P. 1950. Use of acid, rose Bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi, Soil Science, 38, 215–220.
 
8.
Martyniuk S., Martyniuk M., 2003. Occurrence of Azotobacter spp. in Polish soil. Polish Journal of Environmental Studies 12(3), 371–374.
 
9.
Martyniuk, S., Ksiezniak, A., Jonczyk, K., Kus, J., 2007. Microbiological characteristics of soil under winter wheat cultivated in ecological and conventional systems. J Res Appl Agric Eng, 52, 113–116.
 
10.
Muñoz-Leoz B., Ruiz-Romera E., Antiguedad I., Garbisu C., 2011. Tebuconazole application decreases soil microbial biomass anactivity. Soil Biology and Biochemistry 43(10), 2176–2183.
 
11.
Pruszyński S., Skrzypczak G. 2007. Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie. Frag. Agron. 4(96), 127–138.
 
12.
Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS 2012. stat.gov.pl/cps/rde/.../gus/RS_rocznik_stat_miedzy-narodowy_2012.pdf.
 
13.
Silva E. d O., Furtado N.A.J.C., Aleu J., Collado I.G., 2014. Non-terpenoid biotransformations by Mucor species. Phytochem Rev. DOI 10.1007/s11101-014-9374-0.
 
14.
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Dz.U. 2013 poz. 455.
 
15.
Wrzosek J., Gworek B., Marciaszek D., 2009. Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska. Ochr. Środ. Zasob. Natur. 39, 75–88.
 
16.
Wyszkowska J., Kucharski J., 2004. Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej Chwastoxem Trio 540 SL. Rocz. Gleb., 50, 311–319.
 
Journals System - logo
Scroll to top