PL EN
WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DOLIN RZEK MIEJSKICH ORAZ WARUNKÓW MORFOLOGICZNYCH NA UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI W KORYCIE RZECZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Adam Marek Hamerla   

Główny Instytut Górnictwa pl. Gwarków 1 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1, 40-166, 40-166 Katowice, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:162-167
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności warunków hydromorfologicznych rzek miejskich na udział grup roślinności w korycie rzecznym. Badanie przeprowadzone na przykładzie rzek w zurbanizowanej i przemysłowej części Górnego Śląska potwierdziło istotne związki pomiędzy zagospodarowaniem i użytkowaniem doliny rzecznej, a typem roślinności w korycie, jak również pozwoliło na określenie zależności poszczególnych czynników na wybrane grupy roślin wodnych.
Journals System - logo
Scroll to top