PL EN
ZASADY POMIARÓW EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ W CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Zarządzania; ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
 
3
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Lelek   

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:189-195
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z celów działań Komisji Europejskiej (KE) jest wprowadzenie jednolitych zasad pomiaru efektywności środowiskowej bazujących na metodzie oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), która może mieć szerokie zastosowanie m.in. w ekoznakowaniu czy ocenie technologicznej wyrobów, usług, technologii itp. Stąd też od 1 listopada 2013 r. realizowana jest faza pilotażowa projektu KE dotyczącego opracowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji, która ma na celu opracowanie dokumentów przewodnich w tym zakresie. Obejmuje ona opracowanie wytycznych (Category Rules) dotyczących obliczania, weryfikowania i komunikowania tzw. śladów środowiskowych dla 25 kategorii produktów oraz dwóch organizacji. W artykule przedstawiono zasady pomiaru efektywności środowiskowej na bazie oceny cyklu życia, w odniesieniu do założeń projektowanej metodyki śladu środowiskowego.
Journals System - logo
Scroll to top