PL EN
SYNTEZA ZEOLITÓW Z POPIOŁÓW I ŻUŻLI ZE SPALARNI ODPADÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Michał Łach   

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:196-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca dotyczy możliwości wykorzystania odpadów wtórnych z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów do produkcji zeolitów. Do badań wykorzystano popioły lotne i żużle pochodzące z krajowych spalarni odpadów. Badane materiały poddawane zostały hydrotermalnej alkalicznej aktywacji w wodnym roztworze wodorotlenku sodu, przy różnych wariantach stężeń molowych. W wyniku badań stwierdzono przydatność tego rodzaju materiałów do syntezy zeolitów - otrzymano między innymi sodalit. Przedstawiono wyniki analiz SEM/EDS oraz XRD dla najbardziej efektywnych procesów syntezy.
Journals System - logo
Scroll to top