PL EN
ZMIENNOŚĆ SEZONOWA FITOPLANKTONU W NOWOPOWSTAŁYM ZBIORNIKU ZAPOROWYM WILKÓWKA W WILKOWICACH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
2
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Jachniak   

Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:145-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zmienność sezonową biomasy i składu gatunkowego glonów planktonowych w nowopowstałym zbiorniku zaporowym Wilkówka w Wilkowicach. Dodatkowo zaprezentowano zmienność sezonową stężeń chlorofilu a. Badania były prowadzone w 2014 roku w obrębie dwóch stanowisk badawczych (na dopływie rzeki Wilkówki do zbiornika oraz w rejonie zapory). Wartości biomasy fitoplanktonu oraz koncentracje chlorofilu a były niskie, z kolei w strukturze gatunkowej fitoplanktonu dominowały okrzemki oraz kryptofity.
Journals System - logo
Scroll to top