PL EN
ANALIZA PRZEMIAN MATERII ORGANICZNEJ PODCZAS BEZTLENOWEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRODUKCJI TŁUSZCZY JADALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
Data publikacji: 25-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:142–147
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule analizowano przemiany materii organicznej podczas beztlenowego oczyszczania ścieków z produkcji olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego. W artykule opisano charakterystykę zanieczyszczeń organicznych, uwzględniającą ich podział na związki biodegradowalne oraz nie podatne na biologiczny rozkład. W celu dokonania oznaczeń fizykochemicznych zastały pobrane próbki ścieków nieoczyszczonych (przemysłowych) oraz ścieków oczyszczonych. Metodyka oznaczeń frakcji ChZT została opracowana na podstawie wytycznych ATV-131. Efektem beztlenowego oczyszczania ścieków tłuszczowych było obniżenie udziału substancji biodegradowalnych z 64,1% do 44,2% i wzrost udziału związków niebiodegradowlnych z 35,9% do 55,8%.