PL EN
PORÓWNANIE FRAKCJI CHZT W ŚCIEKACH SUROWYCH OPŁYWAJĄCYCH DO MAŁYCH I DUŻYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:191–195
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono porównanie udziału frakcji ChZT w ściekach surowych w oczyszczalniach do których spływają małe ilości ścieków oraz oczyszczalnię z dużym przepływem. Porównano oczyszczalnię hydrofitową o średniej przepustowości 4 dm3/m, oczyszczalnię ze złożami biologicznymi o średniej przepustowości 8 dm3/m, oraz oczyszczalnię ścieków z osadem czynnym w Białymstoku o przepustowości około 70 000 m3/d. Najniższe udziały procentowe frakcji rozpuszczonych związków biologicznie nierozkładalnych SI w ściekach surowych odnotowano w małych oczyszczalniach ścieków. Na podstawie dostępnych danych niestwierdzono istotnych zależności między frakcjami XI, SS, XS w ściekach surowych a ilością wytwarzanych ścieków.