PL EN
Badanie rozkładu wielkości cząstek zawiesin w wodach opadowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Piotr Wiercik   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:42-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wody opadowe mogą zawierać różnego rodzaju zawiesiny pochodzące bezpośrednio z zanieczyszczonej atmosfery oraz spłukiwane z powierzchni roślin, dachów, ulic. Zawiesiny te mogą występować w postaci stałej, rozpuszczonej lub koloidalnej. Informacje o kształcie, strukturze oraz wielkości i ilości cząstek zawiesin mają znaczenie między innymi przy doborze odpowiednich procesów oczyszczania wód. Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności informacji uzyskanych z granulometru laserowego firmy Malvern dla poznania struktury i wielkości cząstek tworzących polidyspersyjną zawiesinę w wodach opadowych. Próbki wód opadowych w postaci opadu bezpośredniego oraz spływów z dachu pobierano we wsi Szklarka Myślniewska w okresie od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. W ujęciu objętościowym w próbkach opadu bezpośredniego dominowały cząstki o średnicach 100-1000 µm, natomiast w ujęciu ilościowym głównie o średnicach 1-10 µm. Większa różnorodność występowała w zawiesinach ze spływów z dachu, co wynikało przede wszystkim z porywania zanieczyszczeń z powierzchni dachu i rynny przez wody opadowe. Zawiesiny we wszystkich próbkach charakteryzowały się różną budową przestrzenną, o czym świadczyły wartości optycznego wymiaru fraktalnego oraz różnymi właściwościami sorpcyjnymi i sedymentacyjnymi (wartości średnich średnic), co wynikało zarówno z rodzaju próbki oraz daty poboru.
Journals System - logo
Scroll to top