PL EN
Analiza możliwości zagospodarowania wód opadowych z eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agata Małgorzata Szymanska-Pulikowska   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:133-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z problemów, związanych z projektowaniem składowisk odpadów, jest określenie ilości i rodzaju wód powstających na ich terenach. Największy udział w bilansie wodnym dużych składowisk odpadów ma opad atmosferyczny, tworzący spływy powierzchniowe. Celem pracy było przeanalizowanie możliwości odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z terenu eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych, na przykładzie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni. W celu określenia ilości wód opadowych, które wymagają odprowadzenia z terenu składowiska, dokonano inwentaryzacji wchodzących w jego skład powierzchni. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia przez emisje związane ze składowanymi odpadami założono, że do wykorzystania będą przeznaczone wody czyste, odprowadzone z powierzchni, które nie mają kontaktu z odpadami. Wielkość spływu powierzchniowego określono wykorzystując powszechnie stosowane modele. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano rozwiązania techniczne, pozwalające na zgromadzenie i wykorzystanie wód opadowych w granicach przedsiębiorstwa lub odprowadzenie nadmiaru do gruntu.
Journals System - logo
Scroll to top