PL EN
Wpływ opadów atmosferycznych na bilans ścieków dopływających i odpływających z komunalnej oczyszczalni ścieków
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 53-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Pawęska   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 53-363 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:49-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości i jakości ścieków dopływających i odpływających z komunalnej oczyszczalni ścieków w Głogówku w okresie z opadem deszczu i bezopadowym. Dla danych współczynników spływu określono ilości wód deszczowych prowadzonych kanalizacją ogólnospławną oraz zaproponowano rozwiązania mające na celu ograniczenie ilości wód opadowych zasilających oczyszczalnię. Obserwacje prowadzono w okresie 2015 – 2017. Ilość ścieków poddawanych oczyszczaniu wyniosła 884,6 m3d-1, a pomierzone wartości maksymalnego dopływu do oczyszczalni stanowiły 84,5% wartości projektowej. Skuteczność oczyszczania w całym okresie obserwacji była wysoka i wyniosła odpowiednio 96,8% dla zawiesiny ogólnej, 98% dla BZT5 oraz 91,7% dla ChZT. Podczas trwania obserwacji nie zauważono wpływu zwiększonego dopływu wód deszczowych na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika. Poziom redukcji zanieczyszczeń w okresach zwiększonego dopływu ścieków kształtował się powyżej 90%. Zabiegi zwiększające retencyjność zlewni pozwalają ograniczyć dopływ wód opadowych o 41,3%.
Journals System - logo
Scroll to top