PL EN
OGNIWO PALIWOWE ZASILANE EMULSJĄ OLEJU RZEPAKOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, ul. Borysławska 13, 45-316 Opole
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Piotr Włodarczyk   

Katedra Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, ul. Borysławska 13, 45-316 Opole
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:155-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania oleju rzepakowego jako substancji czynnej do zasilania ogniwa paliwowego. W tym celu zbudowano testowe ogniwo paliwowe. Ogniwo zasilano emulsją oleju rzepakowego. Jako detergent zastosowano Syntanol DS-10. Wykorzystano anodę z katalizatorem platynowym oraz katodę z katalizatorem Ni-Co. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 293-333K. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wynosiła 2 mA/cm2, natomiast maksymalna moc ogniwa 21 mW (dla temp. 333K). Wykazano, więc możliwość bezpośredniego dostarczania oleju rzepakowego (w formie emulsji) na anodę. Uzyskana moc ogniwa była stosunkowo niska, jednak istnieje możliwość zbudowania ogniwa paliwowego zasilanego olejem rzepakowym.
Journals System - logo
Scroll to top