PL EN
URZĄDZENIA MELIORACYJNE ICH STAN TECHNICZNY I ROLA W EKOINŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA OBSZARÓW ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:33-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono stan melioracji wodnych na użytkach rolnych województwa podlaskie-go. Aktualnie w województwie urządzenia melioracyjne występują na powierzchni ok. 360 tys. ha, co stanowi ok 30% całkowitej powierzchni użytków rolnych. Najwięcej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych występuje na użytkach zielonych i na gruntach ornych dobrych klas. Stan urządzeń melioracyjnych szczegółowych jest słaby : nie pozwalają one na sprawne regulo-wanie uwilgotnienia w glebach. Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych szczegółowych wynika z braku systematycznej ich konserwacji i niewłaściwej eksploatacji, a także zaniecha-nia użytkowania gruntów ornych i trwałych użytków zielonych. Właściwie eksploatowane i konserwowane rowy melioracyjne i budowle na obiektach zmeliorowanych, pozwalają na poprawę jakości środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich.
Journals System - logo
Scroll to top