PL EN
ZASTOSOWANIE SIARCZANU ŻELAZA(II) I NADTLENKU WODORU DO PODCZYSZCZANIA ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 B, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 25-07-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:75-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań podczyszczania odcieków pochodzących z ustabilizowanego składowiska odpadów stałych z wykorzystaniem siarczanu żelaza(II) i nadtlenku wodoru. Odcieki przeznaczone do badań charakteryzowały się barwą 1050 gPt/m3, wartością pH 7,95; ChZT 840 gO2/m3; BZT5 60 gO2/m3; NH4+ 110 gN/m3; przewodnością 6,05 mS/cm; absorbancją UV254 0,32 i mętnością 1,3 NTU. Proces prowadzono stosując różne proporcje H2O2/Fe w zakresie od 1,6 do 32,4. Najwyższą skuteczność usuwania zanieczyszczeń uzyskano przy stosunku Fe/ChZT 0,71 i H2O2/Fe 5,4, w tych warunkach obniżenie ChZT wynosiło 74,1%, barwy 94,5% i absorbancji UV254 88%.
Journals System - logo
Scroll to top