PL EN
ZASTOSOWANIE NIEORGANICZNYCH KOAGULANTÓW I POLIELEKTROLITÓW DO PREPAROWANYCH NADŹWIĘKAWIANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
 
 
Data publikacji: 17-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:7-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania dotyczyły wpływu nieorganicznych koagulantów i polielektrolitów oraz łącznego działania tych dwóch związków na nadźwiękawiane, przefermentowane osady. Do kondycjonowania osadów wykorzystano: koagulant PIX 123 oraz polielektrolit Zetag 8160. Dla niepreparowanych i preparowanych osadów wykonano następujące badania: czas ssania kapilarnego, filtrację próżniową, obserwacje struktury oraz pomiar zawiesiny i ChZT w wodzie nadosadowej. Na podstawie testu CSK dobrano dawki PIX-u 123 oraz dawki polielektrolitu. Badania wykazały, że zastosowanie oddzielne PIX-u 123 i Zetagu 8160 oraz łącznego ich działania powoduje spadek wartości CSK, poprawia parametry opisujące proces filtacji próżniowej oraz wykorzystanie PIX-u 123 łącznie ze stałą dawką Zetagu 8160 zmniejsza zawartość zawiesiny i ChZT w wodach nadosadowych.
Journals System - logo
Scroll to top