PL EN
ZASTOSOWANIE ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII GRANULACJI TLENOWEJ W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 17-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:156-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach są prowadzone badania nad granulacją biomasy w warunkach tlenowych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i technicznej. Granule tlenowe to zwarte, sferyczne zbiorowiska mikroorganizmów, powstające w wyniku samorzutnej immobilizacji. Biomasę granulowaną wyróżniają bardzo dobre właściwości sedymentacyjne, długi wiek osadu oraz możliwość symultanicznego usuwania biogenów w strukturze granuli, co pozwala efektywnie oczyszczać ścieki w pojedynczym reaktorze. W pracy przedstawiono informacje o formowaniu, morfologii i strukturze gatunkowej granul, jak również przytoczono przykłady zastosowania tlenowej biomasy granulowanej do oczyszczania ścieków, w tym zawierających wysokie stężenia związków azotu czy związki toksyczne. Technologia granul tlenowych przedstawiona została jako atrakcyjna ekonomicznie i środowiskowo alternatywa dla systemów opartych o klasyczny osad czynny lub błonę biologiczną. W pracy zaprezentowano dane o instalacjach z granulami tlenowymi w skali technicznej na świecie oraz przedstawiono możliwości zastosowania technologii w warunkach krajowych.
Journals System - logo
Scroll to top